Privacy & Cookies

Algemeen

DHB Bank (hierna: DHB Bank) respecteert uw privacy en spant zich in om uw persoonlijke gegevens op een vertrouwelijke manier te verwerken, zoals dit voor wordt geschreven door WBP (Wet bescherming Persoonsgegevens) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. DHB Bank stelt de bescherming van de privacy van haar bezoekers als hoogste prioriteit. DHB Bank mag uw persoonlijke informatie verwerken, e.g. de ingevulde formulieren. In de gedragscode en de WBP is gericht op banken en verzekeraars. The gedragscode kan gedownload worden van de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl onder ‘publications’).

Waar is het op van toepassing?
Deze privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegevens die door de bezoekers worden verstrekt. Daarnaast is dit statement van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens en andere data van eenieder die de website van DHB Bank bezoekt of er gebruik van maakt.

Doel
DHB Bank zal vragen naar en het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor zolang het nodig bij het verlenen van onze diensten. In het bijzonder voor het verwerken van persoonlijke gegevens gericht op het verstrekken van informatie van onze producten en diensten van de bank en betrokken partijen, maar ook voor het uitvoeren van promotionele activiteiten. Bovendien zullenl uw gegevens gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden, zoals fraudebestrijding, bestrijding van witwaspraktijken, opsporings- en controledoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke instemming zal er geen data worden verstrekt aan derde partijen, voor zover dit niet voortvloeit uit de wet en andere verplichtingen die van toepassing zijn op DHB Bank.

Cookies
Deze website (www.dhbbank.nl) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn klein tekstbestanden die geplaatst in uw computer of enig andere elektronische apparaten, e.g. tablet, smart phones. Deze cookiebestanden worden beheerd door onze website en geplaatst op uw computer of elektronisch apparaat, wanneer u onze website bezoekt, deze cookies accepteert en het verwerkt wordt door uw webbrowser. De cookiebestanden worden opgeslagen in een map of een submap in uw browser.

DHB Bank gebruikt de cookie informatie voor de volgende doeleinden:
  • Om de website en de inhoud te verbeteren;
  • Uw zoekopdrachten tegemoet te komen;
  • Het inloggen en verificatie ervan mogelijk te maken van uw bezoek op onze website;
  • Uw terugkeer te herkennen op onze website, en;
  • Het mogelijk maken voor het aanbieden van een verbeterde en een persoonlijkere service die mogelijk wordt gemaakt door DHB Bank om de website aan te passen, conform uw persoonlijke wensen.

Informatie in de cookies van de DHB Bank zijn tot een minimum beperkt en kunnen alleen worden gelezen door DHB Bank. U kunt ook de cookiebestanden reguleren via uw eigen computer of elektronische apparaat. Wilt u meer weten over de cookies, over de manier hoe ze moet gebruiken en/of hoe u ze moet verwijderen dan kunt u gaan naar: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

De website zal cookies blijven plaatsen bij de gebruiker van de website, tenzij u uw browser instelt om cookies te weigeren. Het gevolg hiervan is dat sommige delen van de website niet naar behoren kan functioneren of soms al helemaal niet. U kunt uw expliciete instemming geven door de cookies te accepteren.. Hieronder is een overzicht toegevoegd met de soorten cookies die gebruikt worden door deze website.


Wijzigingen en updaten van de privacy statement
Deze privacy statement kan geupdate of (gedeeltelijk) gewijzigd worden aan de nodige aanpassingen naar onze (gewijzigde) beleid en/of aan de toepasselijke regelgeving. DHB Bank adviseert u om deze privacy statement periodiek bij te houden om op de hoogte te blijven van wijzigingen en/of updates.

Toegang, wijzigingen en bezwaren
Voor bestaande relaties is het mogelijk om bij DHB Bank een overzicht te bemachtigen van de persoonlijke gegevens die opgeslagen liggen bij de DHB Bank. Er zal een toeslag opgelegd worden van EUR 4,50 per keer dat u gebruikt wenst te maken van deze dienst. Wij verzoeken u om schriftelijk te corresponderen in geval van eventuele wijzigingen, wanneer uw persoonlijke gegevens niet kloppen. U kunt binnen vier weken een antwoord verwachten van DHB Bank en daarin zal uitgelegd worden of uw verzoek al dan niet gehonoreerd zal worden. Als u geen gebruik wenst te maken van onze elektronische communicatie of andere commerciële informatie dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Klachten
Heeft u klachten ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DHB Bank?
Neem dan contact op met:

DHB Bank
T.a.v.: DHB Klachtencommissie
Antwoordnummer 3150
3000 WB Rotterdam
E-mail: klachten@dhbbank.com
Online klachten formulier

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Mailbox 93257
2509 AG The Hague
Netherlands
Tel: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Mailbox 93374
2509 AJ The Hague
Netherlands
www.cbpweb.nl

DHB Bank behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy statement. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.

Datum: september 2012

Hierbij een overzicht van de cookie die door DHB Bank worden gebruikt:

Functionele cookies op de DHB website:

Cookie(s) Doeleinden Bewaarperiode
CMSPreferredCulture
 
Deze cookie traceert welk gedeelte van de website u bezoekt en in welk taal. 1 jaar
 
CMSCurrentTheme De naam om het juiste ontwerp te tonen. 1 dag


Noodzakelijke / Standaard cookie(s) op de DHB website

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
ASP.NET_SessionId Deze cookie houdt bij en identificeert elke gebruiker, zodat gebruikergerelateerde informatie aan de gebruiker kan koppelen. Actieve sessi
CMSCookieLevel Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeur van de gebruiker te registreren. 1 jaar


Functionele cookies op de DHB Net Banking website:

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
LastHost Deze cookie lokaliseert de land vanwaar de gebruiker voor het laatst is ingelogd. 1 maand
menu Deze cookie houdt bij welke menu groep er is geselecteerd door de gebruiker. Actieve sessie
LangCookie Deze cookie houdt de taalvoorkeur van de gebruiker bij. Actieve sessie

Noodzakelijke/Standaard cookies op de Net Banking website:
 

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
ASP.NET_SessionId Deze cookie houdt bij en identificeert elke gebruiker, zodat gebruikergerelateerde informatie aan de gebruiker kan koppelen. Actieve sessie
.ASPXAUTH

De ASPXAUTH cookie wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren en te verifiëren of het daadwerkelijk de gebruiker is.

Actieve sessie
cookiePreference

Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeur van de gebruiker te registreren.

1 jaar