Depositogarantiestelsel

Garantieregelingen bij DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.
 
Wij hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.
 
U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:
•uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
•het product onder het depositogarantiestelsel valt; en
•u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.
 
Alle informatie over de garantieregelingen:
•Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel op het Informatieblad depositogarantiestelsel. Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank en vindt u bij uw rekeningafschriften als deze door de bank worden verstrekt.
•Bekijk de Meest gestelde vragen op onze website.
 
•Bekijk de webpagina's van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel.